Regisztráció | Bejelentkezés | Írj nekünk

visszaA csapat

Pelyhe József 6. vk // Bemutatkozás


Kedves Lakótársak!

 

Köszönöm azt a sok száz ajánló aláírást, mellyel hivatalosan is a 6-os számú körzet képviselőjelöltje lettem. Engedjék meg, hogy immár a Gödöllői Lokálpatrióta Klub hivatalos jelöltjeként pár mondatban bemutatkozzam. 1979-ben születtem, születésem óta Gödöllőn élek, immár boldog házasságban. Az általános és a középiskola elvégzését követően a Budapesti Gazda- sági Főiskolán, valamint az Államigazgatási Főiskolán szereztem diplomát, munkámat is ez utóbbi területen végzem. Munkám mellett kiemelt feladatomnak tartom a választókerületben élő közösség szolgálatát: a Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület által szervezett programoknak és rendezvényeknek köszönhetően örömteli, hogy valódi közösségi élet kibontakozásához járulhatok hozzá. Már gyermekkorom óta aktív tagja vagyok a Gödöllői Római Katolikus Egyházközségnek, ahol korábban cserkészvezetőként tevékenykedtem, jelenleg pedig a képviselő-testület tagja vagyok. Szeretem a mozgást, a sportot, különösen a labdarúgást, mely sportágnak közel 15 éven keresztül voltam aktív részese játékvezetőként. Életem meghatározó eseménye volt, amikor 2006-ban, valamint 2010-ben is az Önök támogatásának köszönhetően tagja lettem városunk képviselő-testületének. Rendkívül megtisztelő és örömteli esemény volt ez, ugyanis az itt lévő közösségeknek, itt élő embereknek köszönhetően a város nemcsak egyszerű lakóhelyként szolgál számomra, hanem valódi otthonommá vált. Ezért is külön öröm és nagy megtiszteltetés, egyben nagy felelősség is, hogy településünk és választókerületünk fejlődésének aktív részese lehetek. Annak a munkának, amelyhez az elmúlt 8 esztendő során nagyon sok segítő kéz csatlakozott, értékeket teremtve, látható eredményeket is létrehozva. Tudom ugyanakkor, hogy sok tennivaló áll még előttünk: meggyőződésem, hogy a materiális fel- adatokon, utak és járdák felújításán, térfigyelőrendszer bővítésén, játszótéri eszközök beszerzésén túl továbbra is elsődleges cél a lakóközösség valódi közösséggé formálása, az összetartás meg- erősítése. Amennyiben az október 12-ei választáson az Önök bizalmából ismételten Gödöllő Város Önkormányzatának képviselőjévé választanak, ennek a feladatnak kívánok összefogója, mozgatója lenni, Önökkel együttműködve, Önökkel közösen. Ehhez kérem megtisztelő támogatásukat!

 

 

Tisztelettel: Pelyhe József