Regisztráció | Bejelentkezés | Írj nekünk

visszaA csapat

Tóth Tibor 8. vk // Program


MEGOLDANDÓ FELADATOK 2014-2019

 

ÚT- ÉS JÁRDAJAVÍTÁS, -FELÚJÍTÁS, CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS, A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉS FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA

 

• Járdaépítési, felújítási program folytatása

• Megoldandó feladat a Testvérvárosok útja és a Szabadság út kereszteződésének biztonságosabbá tétele, lámpás vagy körforgalmú kereszteződés kialakítása a hatósági állásfoglalás függvényében

• Különösen az elmúlt időszakban intenzívvé váló csapadékos időjárás okozta problémák kezelése a csapadékvíz elvezető-rendszerek korszerűsítésével, bővítésével

• Az elkezdett kerékpáros infrastruktúra továbbfejlesztése a „Legyen Gödöllő Kerékpárosbarát Város!” program keretében

• További buszmegállók felújítása, a forgalmasabbak fedetté alakítása

 

KÖZTERÜLETEK, JÁTSZÓTEREK FEJLESZTÉSE, BIZTONSÁGOSABBÁ TÉTELE

 

• A körzetben az utóbbi időben átadott játszóterek további eszközökkel történő bővítése

• Egy új játszótér megépítése a Palotakerten

• Térfigyelőrendszer kialakítása a lakótelepi övezetben

• Közvilágítás bővítése a lehetőségek és az igények figyelembevételével

• A BKV tulajdonában lévő palotakerti HÉV-megálló környezetének a további rendezésének szorgalmazása a tulajdonosnál

• A körzet zöldfelületeinek, az Alsóparknak a megóvása, továbbfejlesztése a város egységes arculati, kertészeti irányelveit és a lakossági igényeket figyelembe véve

 

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS

 

• A Kertvárosi Egyesülettel és a palotakerti társasházakkal együttműködve a lakossági kezdeményezések felkarolása, támogatása

• Tradicionális rendezvények folytatása; kihelyezett fogadóórák megtartása, karácsonyfa díszítés, társadalmi munkák szervezése lakókörnyezetünk szépítése érdekében

• Rendszeres kapcsolattartás és együttműködés a társasházak közös képviselőivel, a VÜSZI munkatársaival és rendőrségi körzeti megbízottal

• A „Tiszta Udvar-Rendes Ház” program továbbvitele