Regisztráció | Bejelentkezés | Írj nekünk

visszaA csapat

Halász Levente 9. vk // Bemutatkozás


Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Választópolgárok!

 

Köszönöm azt a sok száz ajánló aláírást, mellyel hivatalosan is a 9-es számú körzet képviselő-jelöltje lettem. Kérem, fogadják el bemutatkozó soraimat és fejlesztési javaslataimat, és támogassanak a Gödöllői Lokálpatrióta Klub jelöltjeként az őszi választáson. Halász Levente, 60 éves mérnök-tanár vagyok. Szüleim mindkét ágon pedagógusok voltak. Aszódon a Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola pedagógusaként próbálom a jövő generáció számára nemcsak a műszaki ismereteket megtanítani, hanem a világképüket- és világszemléletüket is formálni. Pedagógusi ars poeticám, melyet néhai latin tanárom – egykori premontrei szerzetes – oltott belém: „Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk!” A képviselőséget, a rendszerváltást követően kezdtem. Nagy gyakorlatra tettem szert, ismerem – személyesen és látásból – a körzet lakóit, mindig igyekszem segíteni problémáik megoldásában, törekszem az együttműködésben, a jobbító javaslataik felhasználására. A képviselői évek tapasztalatai meggyőztek arról, hogy bármennyire is jól végzi egy képviselő a munkáját, csodákra nem képes és minden kezdeményezését csak a várospolitika szellemében, a képviselőtársainak támogatásával tudja sikerre vinni. Ezért nagyon fontos, hogy Gödöllő megmaradjon a „béke” szigetének és ne tépjék részekre a pártacsarkodások. Szeretném és dolgozok érte, hogy a testületi üléseket hasznos, kiérlelt és higgadt emberfők döntései jellemezzék. A döntések ne a pártok egyéni érdekeit tükrözzék, hanem a városlakók érdekeit. Feleségemmel idén ünnepeltük harmincnegyedik házassági évfordulónkat. Három gyerekünk közül Lilla angol–kommunikáció szakos végzettséggel egy londoni cégnél dolgozik, Levente fi am az MTA kutatója, jövőre védi meg doktori fokozatát, Adél pedig turizmus–vendéglátás szakon végzett. A körzet jövőjével, fejlesztésével kapcsolatos alap- eszmém röviden összefoglalható. Harmónia a lakó- társakkal, a természet szépségei a kertekben és az utcákban. Sok mosolygós, tisztelettudó gyerek az bölcsődéinkben, óvodáinkban, iskoláinkban. Kérek minden itt lakót, hogy segítse ennek az elképzelésnek a megvalósítását ötleteivel, munkájával, anyagi és szellemi segítségnyújtásával!

 

 

Tisztelettel: Halász Levente