Regisztráció | Bejelentkezés | Írj nekünk

visszaA csapat

Varga Árpád 10. vk // Program


MEGOLDANDÓ FELADATOK 2014-2019

 

ÚT- ÉS JÁRDAJAVÍTÁS, -FELÚJÍTÁS, CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS, A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉS FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA

 

• Út- és járdaépítési, felújítási program folytatása

• Különösen az elmúlt időszakban intenzívvé váló csapadékos időjárás okozta problémák kezelése a csapadékvíz elvezető-rendszerek korszerűsítésével, bővítésével

• Megoldandó feladat a Kőrösi Csoma S. utca Horgásztó utca csomópontjának a rendezése, a Hor- gásztó utca kiszélesítése

• Az elkezdett kerékpáros infrastruktúra továbbfejlesztése a „Legyen Gödöllő Kerékpárosbarát Város!” program keretében

• A Malomtó és az az Alsótó utcák tulajdoni, jogi és műszaki rendezésének a szorgalmazása

• Megoldandó feladat az Ipari Parkhoz, gyalogos és kerékpáros megközelítési lehetőség kiépítése

• Parkolók létesítése

• A kormánnyal együttműködve a vasútállomás fejlesztése és egy új vasúti váró kialakítása

 

 

KÖZTERÜLETEK FEJLESZTÉSE, BIZTONSÁGOSABBÁ TÉTELE

 

• A játszótéri eszközök számának további bővítése, az eddig épült játszóterek és közösségi terek megóvása, folyamatos karbantartása

 

 

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS

 

• Az Alvégi Civil Társasággal együttműködve a lakossági kezdeményezések felkarolása, támogatása

• Társadalmi munkák szervezése lakókörnyezetünk szépítése érdekében

• A „Tiszta Udvar–Rendes Ház” program továbbvitele