Regisztráció | Bejelentkezés | Írj nekünk

visszaA csapat

Dr. Jeney László 4. vk // Bemutatkozás


Tisztelt Hölgyeim és Uraim!


Kedves Választópolgárok!


Köszönöm azt a sok száz ajánló aláírást, mellyel hivatalosan is a 4-es számú körzet képviselő-jelöltje lettem. Tősgyökeres gödöllőiként megtiszteltetés, hogy a Lokálpatrióta Klub csapatának tagja lehetek, s hálás vagyok, hogy Varga András munkáját folytathatom.

Gödöllőn születtem 1976-ban, általános és középiskoláimat itt végeztem. A Haraszt városrészben nőttem fel, feleségemmel jelenleg is ebben a városban élünk. 1999-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szereztem földrajz tanár és geográfus szakos diplomát terület- és településfejlesztés szakirányon, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Posztgraduális Nemzetközi és Diplomáciai Tanulmányok Intézetén az Európa szakértő képzést végeztem el. Egyetemi tanulmányaim után maradtam a felsőoktatás világában, a földrajzot közel egy évtizedig kutattam és tanítottam az ELTE-n, 2009-től pedig a Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz Tanszékén. 2008-ban az ELTE-n társadalomföldrajz szakterületen doktori tudományos fokozatot szereztem. A földrajztudományt szerető, tágabb környezetünk, a Kárpát-medence tájait megismerni, bejárni vágyó, a hagyományait őrző lokálpatrióta vagyok, ezért nagy megtiszteltetés számomra, hogy a gödöllői Teleki Pál Egyesület elnökségi tagja lehetek. Geográfus egyetemi oktatóként városfejlesztést tanítok és kutatok. Szeretném a tudományos munkámat magas szinten alkalmazni Gödöllő és ezen belül a körzet életében. Először indulok az önkormányzati választáson, ugyanakkor nem ismeretlen számomra Gödöllő közügyeinek szolgálata. Édesapám, Jeney László 42 éves szolgálat után a VÜSZI műszaki igazgatójaként ment nyugdíjba, a Városfejlesztési Bizottságban több ciklusban dolgozott, ismeri, és velem is megismertette a város ügyeit. Édesanyám, Jeneyné dr. Szkalák Ilona ebben a választókerületben családorvos, korábban nyolc évig a körzet önkormányzati képviselője volt. Magam az elmúlt négy évben az Önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának tagja lettem, megismertem az önkormányzati munkát, és amennyiben az Önök bizalmát elnyerem, képviselőként igyekszem szolgálni Gödöllő és azon belül a választókerület fejlődését. Nagy örömömre szolgál, hogy aktív szerepet vállalhattam a haraszti emberek érdekeit, közösségi kezdeményezéseit felkaroló Haraszt Egyesület munkájának elindításában. A Kossuth L. utcai lakótelepen élők számára sokféle közösségfejlesztő program szervezésében önkéntesen veszek részt a sikeres LISZI pályázat keretében. Mind a Haraszt Egyesület, mind pedig a LISZI programjai során számtalan értékes, jobbító célú véleményt, javaslatot hallottam, ezeket fi gyelembe vettem a választókerületi programom megfogalmazásában, amely a következő három főbb programpontban foglalható össze.

 

Tisztelettel:
Dr. Jeney László