Regisztráció | Bejelentkezés | Írj nekünk

visszaA csapat

Dr. Jeney László 4. vk // Program


VÁLASZTÓKERÜLETI PROGRAM, MEGOLDANDÓ FELADATOK 2014-2019
ÚT- ÉS JÁRDAJAVÍTÁS, -FELÚJÍTÁS, CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS, A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉS FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA:


• Út- és járdaépítési, -felújítási program folytatása
• Különösen az elmúlt időszakban intenzívvé váló csapadékos időjárás okozta problémák kezelése
a csapadékvíz elvezető-rendszerek korszerűsítésével, bővítésével (pl: Széchenyi I. u.)
• A nehezen belátható útkereszteződések felülvizsgálata és rendezése a biztonságos közlekedés
szempontjából
• Az elkezdett kerékpáros infrastruktúra továbbfejlesztése a „Legyen Gödöllő Kerékpárosbarát
Város!” program keretében


KÖZTERÜLETEK FEJLESZTÉSE, BIZTONSÁGOSABBÁ TÉTELE


• Térfi gyelő rendszer kialakítása és továbbfejlesztése
• Kossuth L. u. felső szakaszán, a páratlan oldali emeletes házak mögötti sétány rendbe tétele
• Rendszeresen szervezett környezetszépítő programok (GIM-ház kertjének önkéntes rendbe té-
tele, temetőtakarítás, hulladékgyűjtés)


KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS


• A lakótelepi részen a LISZI keretében jelenleg is működő, egyre népszerűbb közösségfejlesztő
programok (előadás, fi lmklub, kirándulás, bográcsozás, a karácsony közös megünneplése kará-
csonyfa-állítással stb.) a már megkezdett hagyomány folytatása
• A fenti programok kiterjesztése a kertes házas övezetre is, melyet a Haraszt Egyesület aktív se-
gítségével szeretnék elérni
• Rendszeres együttműködés a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonával (ünnepi műsorok szer-
vezése, kápolna felépítésének szorgalmazása)
• A „Tiszta Udvar–Rendes Ház” program továbbvitele