Regisztráció | Bejelentkezés | Írj nekünk

visszaA csapat

Dr. Györfi Beáta 5. vk // Program


VÁLASZTÓKERÜLETI PROGRAM, MEGOLDANDÓ FELADATOK 2014-2019
ÚT- ÉS JÁRDAJAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS, CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS, A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉS FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA


• Út- és járdaépítési, felújítási program folytatása
• Különösen az elmúlt időszakban intenzívvé váló csapadékos időjárás okozta problémák kezelése
a csapadékvíz elvezető-rendszerek korszerűsítésével, bővítésével
• a Szőlő utcában a Munkaügyi Központ mellett a Rákos-patak hídjának újjáépítése, az áteresztő
képesség növelése
• a Kazinczy utcában a Rákos-patak hídjának újjáépítése, az utcából lefolyó csapadékvíz patakba
történő bevezetésének megoldása
• Hunyadi János utca - Mátyás király utca kereszteződésének a biztonságosabbá tétele, lámpás
vagy körforgalmú kereszteződés kialakítása a hatósági állásfoglalás függvényében
• Az elkezdett kerékpáros infrastruktúra továbbfejlesztése a „Legyen Gödöllő Kerékpárosbarát
Város!” program keretében
• Megoldandó feladat a Berente utca végén az Ádám utcáig a terület jogi rendezése után a közvilá-
gítással ellátott járda és a kerékpáros átjáró kiépítése, a főútvonal összekötése
• Röges utca forgalomcsillapítása


KÖZTERÜLETEK, JÁTSZÓTEREK FEJLESZTÉSE, BIZTONSÁGOSABBÁ TÉTELE


• Térfi gyelő rendszer kialakítása a lakótelepi övezetben
• a Kazinczy körút központi játszóterének további bővítése, játszó és kültéri fi tnesz eszközökkel
• Az építés alatt lévő Skate park (gördeszka pálya) aktív bekapcsolása a körzet sport és szabadidős
életébe


KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS


• A Kertvárosi Egyesülettel együttműködve a lakossági kezdeményezések felkarolása, támogatása
• Társadalmi munkák szervezése lakókörnyezetünk szépítése érdekében
• A „Tiszta Udvar Rendes Ház” program továbbvitele
niszezik, büszke vagyok az eredményeire, kitartá-
sára.