Regisztráció | Bejelentkezés | Írj nekünk

visszaA csapat

Dr. Pappné Pintér Csilla 7. vk // Program


VÁLASZTÓKERÜLETI PROGRAM, MEGOLDANDÓ FELADATOK 2014-2019
ÚT- ÉS JÁRDAJAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS, CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS, A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉS FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA


• Út- és járdaépítési, felújítási program folytatása
• Különösen az elmúlt időszakban intenzívvé váló csapadékos időjárás okozta problémák kezelése a csapadékvíz elvezető-rendszerek korszerűsítésével, bővítésével
• Parkolóhelyek további kialakítása, a meglévők felújítása
• Megoldandó feladat a Szent János utca - Szőlő utca - Röges utca kereszteződésének a biztonsá-
gosabbá tétele
• Az elkezdett kerékpáros infrastruktúra továbbfejlesztése a „Legyen Gödöllő Kerékpárosbarát
Város!” program keretében


KÖZTERÜLETEK, JÁTSZÓTEREK FEJLESZTÉSE, BIZTONSÁGOSABBÁ TÉTELE


• Közvilágítás bővítése a lehetőségek és az igények fi gyelembevételével
• Térfi gyelő kamerák számának növelése a körzetben
• A körzet zöldfelületeinek, parkos részeinek a megóvása, továbbfejlesztése a város egységes arculati, kertészeti irányelveit és a lakossági igényeket fi gyelembe véve
• A két új játszótér (Patak tér és Szőlő utca) állagmegóvása, karbantartása
• Rönkvár játszótér szabadidős tér felújítása: kőpadok, asztalok cseréje, a pálya kerítésének karbantartása, sövényültetés
• Kutyafuttatók rendben tartása, kulturált kutyatartás elősegítése


KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS


• Társadalmi munkák szervezése lakókörnyezetünk szépítése érdekében
• „Tiszta udvar-Rendes ház” jelentkezési aktivitás fenntartása, további motiválás a családi házak irányába
• „Tiszta udvar– Rendes ház” pályázat kiterjesztése a közintézményekre, boltokra, üzletekre
• Közösségi fórumok, programok szervezése lakossági igény alapján
• Tradicionális rendezvények folytatása
• Szabadtéri családos vetélkedők, sport és szabadidős programok szervezése a játszótereken
• Kapcsolódás a Petőfi Sándor Általános Iskola és a János utcai Óvoda közösségi programjaihoz
• Kapcsolódás a városi rendezvényekhez, tematikus koncepciójához
• Rendszeres kapcsolattartás, együttműködés a társasházak közös képviselőivel, a VÜSZI munkatársaival és a rendőrségi körzeti megbízottal