Regisztráció | Bejelentkezés | Írj nekünk

visszaA csapat

Dr. Gémesi György // Bemutatkozás


TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM!
KEDVES GÖDÖLLŐIEK!

 

Néhány hete beszámoltunk a Gödöllői Lokálpatrióta Klub elmúlt négy évben végzett munkájáról. Köszönjük az észrevételeket, a sok köszönetet és gratulációt. Külön köszönöm a sok ezer aláírást, amivel támogatták választási indulásunkat, és amivel bátorítottak abban, hogy ismét az Önök bizalmát kérjük. A választási kampány eddigi részében megismerhették a Gödöllői Lokálpatrióta Klub polgármester- jelöltjét és képviselőjelöltjeit. Ebben a kiadványban a csapat választási programjával ismerkedhetnek meg. A leírtak tervek, melyek természetesen a megtartott fórumok után az Önök észrevételeit is figyelembe véve kiegészülhetnek és módosulhatnak. Ezért kérem aktív részvételüket a következő néhány hét program véglegesítési folyamatában. A „GÖDÖLLŐ AZ OTTHONUNK” nevet viselő program megvalósulásának két alapvető feltétele van. Az első, hogy negatívan ne változzon az önkormányzatok finanszírozása, számolhassunk a jelenlegi álla- mi támogatással és önkormányzati saját bevétellel, a másik, hogy legyen meg a döntésekhez szükséges lokálpatrióta többség. Az eddigi sikereink, eredményeink eléréséhez nagyban hozzájárult, hogy kény- szerű alkuk nélkül tudtunk biztos döntéseket hozni, önkormányzati munkánk nyugodt és kiszámítható volt. A program elnevezésével szeretnénk nyomatékosítani, hogy Gödöllő nemcsak a városunk, a hely, ahol éljük mindennapjainkat, hanem az OTTHO- NUNK, ami jóval több ennél. Az OTTHON, ahol biztonságban és jól érzem magam, ahol ott van a családom, a barátaim, ahová kötődöm minden szállal és ahol adottak a közösen megteremtett feltételei a mi- nőségi, élhető életnek. Ahová örömmel térek haza nap mint nap és jelenti az OTTHONT, amiért szívesen és önzetlenül tudok tenni, mert tudom, hogy ezzel a KÖZÖSSÉGEMET erősítem. Ahol a döntések nem olcsó népszerűségért, hanem a szükségek, a lehetőségek és az egyetemes értékek alapján születnek. Ahol megvan és meglesz a tisztességesen végzett munka becsülete, és az elismerés az alapján szüle- tik, hogy ki mit tett le az asztalra. Ahol vannak közösségi élményeim, ahol felekezeti, politikai és etnikai hovatartozástól függetlenül mindenki jól érezheti magát és élhet gödöllőiként. Ahol a saját magunk által alkotott kultúra a mindennapjaink szerves részét képezi. Ahol meg tudjuk beszélni dolgainkat, és mindenki félelem nélkül elmondhatja véleményét, és ha az valóban a közösség érdekeit szolgálja, akár beépülhet a folyamatokba. Az OTTHON, ami nem az egymás elleni acsarkodástól hangos, hanem a közös érdekek és értékek mentén kialakított együttműködés alapján éljük az életünket. Ezt az OTTHONT szeretnénk tovább építeni az alábbi programmal, ami az előző 24 év eredményein és a város meglévő fenn- tarthatósági programján alapul. A Gödöllői Lokálpatrióta Klub programja mögött nem álmok és elképzelések, hanem konkrét számítások, kész engedélyes, sőt esetenként kiviteli tervek is vannak. A város jelenlegi pénzügyi tartalékai és jövőbeni bevételei lehetővé teszik annak megvalósíthatóságát. Ahhoz viszont, hogy terveink valóra váljanak, nagy szakmai felkészültségre, a város és jövője iránt feltétlen elkötelezettségre, közös gondolkodásra, együttes, kitartó munkára van szükség, minden széthúzás csökkenti az esélyét a megvalósíthatóságának. A gödöllői lokálpatrióta csapat el- kötelezett a városért, eddig is sokat tevékenykedő, aktív, felkészült, Önök által is jól ismert képviselő- jelöltekből áll. Akiket soha nem rövid távú, egyéni vagy netán egzisztenciális érdekek tartottak össze, hanem egy ÉRTÉKREND, ami megadta és adja a kereteit a kapcsolatainknak és döntéseinknek. Mögöttünk több mint két évtized óta nem politikai pártok és „áramlatok”, hanem Önök állnak! Kérem támogatásukat, együttműködésüket, hogy csapatunk a vezetésemmel megvalósítsa a Gödöllői Lokálpatrióta Klub programját.

 

Mert GÖDÖLLŐ az OTTHONUNK!

 

dr. Gémesi György