Regisztráció | Bejelentkezés | Írj nekünk

visszaA csapat

Dr. Gémesi György // Program


ELSŐDLEGESNEK TARJUK:

 

• A város lakossága életminőségének javítását, ennek érdekében - a közösségi szolgáltatások elért színvonalát fenntartjuk és fejlesztjük egészségügyi, szociális, oktatási és kulturális területen; - folytatjuk a természeti környezetünk védelmét, a természeti erőforrások további feltárását és hatékony hasznosítását; - kiemelt figyelmet fordítunk a vízgazdálkodás, vízelvezetés problémáinak megoldására

• A város gazdasági potenciáljának további növelését, ennek érdekében - kiemelt figyelmet fordítunk a vállalkozásbarát környezet kialakítására, fejlesztésére; - ösztönözzük a munkahelyteremtő és bővítő beruházásokat; - segítjük a helyi vállalkozások „helyzetbe” hozását, versenyképessé tételét, különös tekintettel a minőségi szolgáltatásokat biztosító turisztikai vállalkozásokat.

• A város közlekedés feltételeinek további javítását, ennek érdekében - folytatjuk az utak, járdák építését, felújítását; - kerékpárutak és parkolási hálózat építését; - tervezzük a helyi közösségi közlekedés fejlesztését

• A város közbiztonság és köztisztaság további javítását

• A város idegenforgalmának további bővítését ennek érdekében - a vallási, sport-, konferencia-, kulturális és gyógyturizmus fejlesztését

 

 

HELYI SZOLGÁLTATÁSOK FENNTARTÁSA, BŐVÍTÉSE:

 

A város által a megváltozott kötelező feladatok ellátásánál biztosított szolgáltatások további minőségi fejlesztése, ennek érdekében - az önkormányzat anyagi forrásainak döntő többségét a város üzemeltetésére kell fordítani - elengedhetetlen az intézmények környezettudatos, takarékos és hatékony gazdálkodásának erősítése - folytatni kell az intézmények felújítását, fejlesztését, különös tekintettel az energia- és költséghatékonyságra - pályázati források igénybevételével a szükségekhez igazodva bölcsődei-óvodai férőhelyek bővítése - a megnövekedett igényű szociális szolgáltatások ellátásához szükséges jelenleg használt állami ingat- lan önkormányzati tulajdonba vétele - önkormányzati tulajdonú oktatási épületek folyamatos karbantartása és felújítása - a Művészetek Háza épülete felújításának 2. üteme, beleértve a színházterem átépítését, bővítését - a Főtér-program 3. üteme a városháza felújítása - a Tormay Károly Egészségügyi Központ folyamatos korszerűsítése (pályázati forrás esetén teljes felújítása) - szorgalmazzuk a Hajós Alfréd Általános Iskola teljes felújítását, aminek fedezetét – a fenntartó ígéretének megfelelően – az állam biztosítja pályázat útján TAO-S TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL - az Erkel Ferenc Általános Iskola tornacsarnokának megépítése, valamint - iskolai kültéri sportpályák korszerű, biztonságos burkolattal való ellátása, felújítása

 

 

A VÁROSI KÖZLEKEDÉS, INFRASTRUKTÚRA MŰKÖDÉSE, FEJLESZTÉSE:

 

A városi közlekedés feltételeinek javítása érdekében - kiemelt figyelmet fordítunk az önkormányzati tulajdonú úthálózat karbantartására és felújítására, utakra minimum évi 150, járdákra minimum 50 millió forintot biztosítunk az éves költségvetésben - a Mátyás király utca és a Testvérvárosok útja kereszteződésének biztonságossá tétele körforgalom vagy lámpás kereszteződés építésével, a szükséges megvalósíthatósági tanulmányban javasoltak figyelembe vételével, a hatósági engedélyek birtokában - az egyetemi kihajtó és a Testvérvárosok útja csomópontja lámpássá alakítása a tulajdonosok (Magyar Közút Zrt., Szent István Egyetem) bevonásával, közös finanszírozásban (a város a költségek egyharmadát biztosítja) - továbbra is biztosítjuk az egyetem tulajdonában lévő belső utak felújításához szükséges forrás harmadát (20 millió forint; az ezzel kapcsolatos ajánlatunkat írásban is megerősítettük közel fél évvel ezelőtt az egye- tem vezetése számára) - a felszíni csapadékvíz elvezetése megoldásának folytatása, különös tekintettel a munkaügyi központ mellett lévő üres területre (a Szőlő utcánál a Rákos-patak hídjának átépítése), illetve a Petőfi tér vízelvezetésének megoldása - a „Legyen Gödöllő Kerékpárosbarát Város” program folytatása, kerékpáros nyomvonalak és utak építése ELENGEDHETETLENÜL FONTOS - a helyi közösségi közlekedés korszerűsítése (vállalkozó bevonásával vagy önkormányzati vállalkozásban) - a Gödöllőt elkerülő út megépítése (kizárólag állami forrásból) - az elkészült és ismert tanulmány által is javasolt HÉV-korszerűsítés (uniós forrás, állami beruházás) - a már megismert és a Köztársaság úti felüljáró megépítését is magába foglaló MÁV-vonal és pályaudvar felújítása (uniós forrás, állami beruházás)

 

 

KÖZBIZTONSÁG, KÖZTISZTASÁG, KÖRNYEZET - folytatjuk a térfelügyeleti rendszer kiépítését (Alsópark, Dózsa György út, lakótelepek) - a rendőrség, a közterület-felügyelet és a polgárőrség együttműködésének kiszélesítése - a rendőrséggel egyeztetve a körzeti megbízotti szolgálat erősítése KIEMELT FIGYELMET FORDÍTUNK - az illegális hulladéklerakók minél teljesebb felszámolására - a kábelégetés felszámolására - a lakók nyugalmát zavaró tevékenységek visszaszorítására KIEMELTEN KEZELJÜK - a zöldfelületek, parkok és kertek karbantartását, fejlesztését - közterületeinken a pihenésre, szabadidős tevékenységre alkalmas játszóterek, pihenőhelyek felújítását, létesítését FONTOSNAK TARTJUK - a „Virágos Gödöllő” program folytatását - a „Tiszta Udvar - Rendes ház” mozgalmat

 

 

 SPORTLÉTESÍTMÉNYEK TAO-S TÁMOGATÁS IGÉNYBE VÉTELÉVEL - megépülnek a Táncsics Mihály úti sportcentrumban a megnövekedett igényeket kiszolgáló öltözők - nemzetközi igényeket is kielégítő sportcsarnok építése - átadásra kerül a kerékpárosok és a gördeszkások sportolását lehetővé tevő skatepark - nagy várakozással tekintünk – miniszteri, államtitkári és képviselői bejelentés után – egy 50 méteres, feszített víztükrű, ezer nézőt befogadni tudó versenyuszoda megépítése elé (a beruházás és a működés költségei, az ígéret szerint, az államot terhelik)

 

 

IDEGENFORGALOM, TURISZTIKA - a Norvég Alaphoz benyújtott pályázat sikere esetén felújítjuk a Testőrlaktanyát - vállalkozói, befektetői tőke biztosításával megújul és újra vendéglátási célokat szolgál az egykori Pálma- cukrászda épülete - sikeres engedélyezési eljárás után megépítjük a kastéllyal szemben a hattyús tavat - támogatjuk a Gödöllő és Isaszeg közötti tórendszer és környékének (beleértve az arborétumot) turisztikai célú fejlesztési koncepciójának programszintű kidolgozását, későbbi megvalósítását - újabb erőfeszítéseket teszünk az Alsóparkban lévő gyógyvíz hasznosításához szükséges terület és pénzeszközök biztosítására - szorgalmazzuk a kastély rekonstrukciójának folytatását