Regisztráció | Bejelentkezés | Írj nekünk

visszaNagyboldogasszony búcsú Máriabesnyőn

Seregély István emeritus egri érsek celebrálta a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilikában vasárnap a Nagyboldogasszony főbúcsú ünnepi, körmenetes szentmiséjét. Az eseményen több mint ezren vettek részt

Seregély Istvánt a szentmise előtt Turai János atya, a bazilika plébánosa köszöntötte a hívek és a helyi egyházközség nevében. Az emeritus egri érsek megköszönve a fogadtatást és köszöntést, elmondta, hogy számára rendkívül vonzó hely a máriabesnyői kegytemplom és drága kincse, a pöttöm kegyszobor, amely kicsisége ellenére évszázadok óta imádsággal megszentelté tette ezt a helyet.


- Együtt imádkozzunk Nagyboldogasszony búcsújának ünnepén, oltalmába ajánljuk családunkat, nemzetünket, a nyomorúságosan küszködő Európát, az egész emberiséget; legyen közbenjárónk szent fiánál, hogy megtaláljuk a hozzá visszavezető és általa a húsvét dicsőségébe vezető utat.


Homíliájában Seregély István visszatért köszöntő gondolatára. Számára kiemelten kedves és fontos hely Boldogasszony kegyhelyei között a Máriabesnyői Bazilika. Gyermekkorában kapott ismertetőt az elefántcsontból faragott 11 centiméter magas kegyszobor történetéről, amely fölé ma már ez a bazilika magasodik. Majd kispapként jött el ide, hogy a Szűzanya oltalmába ajánlja lelkipásztori szolgálatát. Többször részt vett itteni szentmiséken, s ma is, ha vonattal utazik, várja, hogy feltűnjön a bazilika tornya és elmondja sürgős kéréseit Isten szent anyjának.


Hogyhogy vannak helyek, amelyeken az imádságok meghallgatását nagyobb bizalommal várja az Istent kereső földi vándor? Hiszen az Isten mindenhol egyformán jelen van, bennünk van és nem tudunk elrejtőzni sem előle. Ő maga választott ki helyeket, hogy az emberek hozzá emeljék a szívüket. Templomokat, kápolnákat, székesegyházakat, ahol a mindenható Isten meg akarja hallgatni az emberek imáját. De miért kell a boldogságos Szűz Máriának ilyen meghatározó szerepet betöltenie? Hiszen az egyetlen közvetítő a végtelen Isten és a teremtett ember között Jézus. Aki Istenre akar nézni, annak a názáreti Jézusra kell nézni, akár a betlehemi jászolban, akár a kereszten. Bátorít bennünket, hogy ha a mindenható Isten az emberekre néz, akkor Jézus Krisztusnak, fiának a testvéreit látja bennünk. Ő azonban arról is gondoskodott, hogy ne egyedül jöjjön világra, hanem úgy, mint a többi ember: anyától születve, anya által fölneveltetve, akinek gondoskodó szeretetét egyszer, s mindenkorra elfogadta és igénybe vette. Ez az oka annak, hogy a boldogságos szűz, aki igen szavával elfogadta Istentől a számára kijelölt hivatást, vállalta az ő munkájában való együttműködést is. Vállalta a megváltó sorsát, és miután világra hozta, megtanította járni, beszélni az Isten fiát, gondoskodott a názáreti otthonról, és nem hagyta el a Kálváriát sem; részese lett az ő dicsőségének. Napba öltözött asszonyként áll fiának trónusa mellett, és továbbra sem hagyja abba az Istentől neki szánt feladatot, az emberek üdvözítésének szent művét. Ő lett a földön élő emberek bátorító példaképe.

 

 

Forrás: godollo.hu

 

 

Megosztás

Hozzászólások

Hozzászólás írásához jelentkezz be!

Nincsenek hozzászólások.